De Facebook Groep “Find a Pox Party Near You” heeft het, begrijpelijk, zeer zwaar. Ze liggen onder vuur omdat ze ouders die tegen inentingen zijn aanmoedigen de besmettelijke ziektes zoals waterpokken die hun kinderen onder de leden hebben door te sturen naar andere ouders zodat hun kinderen natuurlijke immuniteit kunnen opbouwen. Op jonge leeftijd is de waterpokken een onschuldige ziekte terwijl het op oudere leeftijd gevaarlijk kan zijn.
Buiten het feit om dat het voor ontvanger van het pakketje een hoog gezondheidsrisico is loopt iedereen die met het pakketje in aanraking komt potentieel gevaar. Verder is het verboden om besmettelijke virussen op te sturen zonder de juiste vergunningen en labels. Het konden overigens gewoon lolly’s zijn die verstuurd werden. Deze waren besmet met de waterpokken.
Sinds in Amerika CBS een reportage aan de Facebook groep heeft gewijd hebben ze hun voorwaarden aangescherpt en staat er te lezen dat het verboden is om de ziektes per post op te sturen.
Filmpje