Een traantje wegpinken kan mannen helpen een vrouw te verleiden, dat is ten minste bij muizen het geval.
Een nieuwe studie toonde aan dat de tranen van mannelijke muizen het gemeenschapsferomoon ESP1 bevatten, wat vrouwelijke dieren toegankelijker maakt om te paren. Onderzoeker Kazushige Touhara zegt dat hoewel geweten is dat gemeenschapsferomonen hetzelfde effect hebben bij andere dieren, dit de eerste studie is die bewijst hoe de interactie werkt op een niveau van feromonen en de hersenen.
Mannelijke muizen maken tranen aan om te voorkomen dat hun ogen uitdrogen. Wanneer ze zichzelf wassen, raken de tranen en dus de feromonen verspreid over hun lichaam en nesten. Wanneer een vrouwtje in contact komt met een mannetje of zijn nest, pikken ze het feromoon op via een neusorgaan, waar de stof zich bindt aan een specifieke receptor. "Het vrouwtje moet dit aanraken omdat het geen vluchtig bestanddeel is als een geur", aldus Touhara.
Vervolgens wordt het feromoon naar gemeenschapsspecifieke gebieden in het brein van een vrouw gestuurd. Hierdoor is ze drie keer zo bereid om een houding aan te nemen waarmee ze duidelijk maakt dat ze opgewonden is.