WEDDE - Wie bij Jan Koster en zijn vriendin thuis langs wil komen, moet laarzen aantrekken. Hun woning aan de Hoorn buiten Wedde is alleen te bereiken via een akker. “Dit is de openbare weg”, zegt Koster. Hij wil dat de gemeente Bellingwedde handhavend optreedt tegen de eigenaar van de grond. Want een huis moet aan de openbare weg liggen, alleen al vanwege bereikbaarheid voor hulpdiensten.
Alleen een dam in de sloot langs de Driepoldersweg verraadt dat hier ooit, voor 2004, een openbare weg lag. Volgens het bestemmingsplan van de gemeente ligt die er nog steeds. Maar Koster moet zijn gasten echter per tractor ophalen en de negenhonderd meter het veld in rijden om bij zijn huis te komen.