Zogeheten 'open' protestants-christelijke scholen staan vaak niet open voor populaire kinderboeken zoals 'Harry Potter' en 'Dolfje Weerwolfje'. Dikwijls is er helemaal geen boekenbeleid maar op aandringen van orthodox-christelijke ouders weren die de kinderboeken waarin magie voorkomt tóch. Erna van Koeven interviewde voor haar promotieonderzoek 144 leerkrachten op 108 van zulke open protestants-christelijke basisscholen. Daarvan deden 74 niet mee aan de boekenweek van 2005 omdat die 'Magie' als thema had. Eenderde van alle Nederlandse basisscholen is open protestants-christelijk.
Van Koeven is docent Nederlands op de pabo van Hogeschool Windesheim in Zwolle. In VUMagazine vraagt zij zich af of het levensbeschouwelijk selecteren van boeken wel past bij de identiteit van deze scholen. 'Open protestants christelijke scholen hebben de opdracht leerlingen voor te bereiden op het kritisch en autonoom deelnemen aan een plurale samenleving.'
Orthodox-gereformeerde kinderen mogen de Donald Duck niet lezen vanwege de Disney-figuren Madam Mikmak en Zwarte Magica die erin voorkomen. Die worden gezien als goddeloos. Evangelischen zijn vaak nog feller in het weren van kinderboeken waarin magie voorkomt.