In Abu Dhabi is een vrouw danig in haar wiek geschoten omdat de dienstmeid, die ze via een uitzendkantoor in huis had gehaald, een man blijkt te zijn. De 'geslachtswisseling' werd pas na een maand duidelijk. Het interimbureau blijft er echter bij dat de Filipijnse dienstmeid wel degelijk van het vrouwelijke geslacht is.
Mevrouw Umm Mirna vond al snel nadat de 'meid' in dienst trad dat er iets niet pluis was. "Ze knuffelde al de vrouwen die over de vloer kwamen zonder dat daar enige reden voor was", getuigt Umm Mirna. "Nog vreemder was, dat 'zij' nat in het zweet stond en erg uitgeput was nadat zij mijn dochters een massage had toegediend".
De vrouw trok zelf op onderzoek en ging in de spullen van haar dienstbode snuffelen. "Ik moest vaststellen dat al 'haar' bezittingen 'mannelijk' waren. Tot het ondergoed toe", aldus mevrouw Mirna.
De boze vrouw trok met haar 'dienstpersoon' en haar gramschap naar het uitzendkantoor. Ze vertelde wat haar merkwaardige bevindingen waren. Een vrouwelijk personeelslid ging met de uitzendkracht naar een apart kamertje om uit te zoeken hoe de vork aan de spreekwoordelijke steel zit. Volgens de bediende was er geen twijfel mogelijk: de dienstmeid was van het vrouwelijke geslacht.
Umm Mirna liet zich niet afschepen. Ze eiste een schadevergoeding Ún een andere dienstmeid. Over de schadevergoeding moesten zij bij het kantoor nog eens nadenken, maar een andere interimkracht kon geen probleem zijn. Die nieuwe meid was tot overmaat van ramp ook niet zuiver op de graat. Na een paar dagen moest mevrouw Mirna vaststellen dat ze losse handjes had en allerlei spullen had gestolen. Terug naar afzender, dus.
Bij het interimkantoor houdt men intussen voet bij stuk. De dienstmeid met het betwiste geslacht is volgens de inwijdingsdocumenten in de Verenigde Arabische Emiraten wel degelijk van mannelijke kunne. Echter, op haar paspoort staat bij geslacht 'male' (mannelijk) getypt. Volgens de directeur van het uitzendkantoor gaat het evenwel om een tikfout en moest er 'female' (vrouwelijk) staan.
"Wellicht had mevrouw Umm Mirna geen zin om de dienstmeid uit te betalen en hing ze dit merkwaardige verhaal op", aldus nog de directeur. "Hoe ook, de dienstmeid met het dubieuze geslacht is inmiddels het land uitgewezen".