Ongeveer 15 procent van de Nederlandse artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen. Dat blijkt een enquête onder 800 artsen, specialisten en geneeskundigen, die vrijdag in het blad Medisch Contact werd gepubliceerd.
Ook heeft volgens het tijdschrift bijna een kwart van de medici wel eens gemerkt dat een onderzoeker alleen gegevens gebruikte die hem goed uitkwamen of die gegevens statistisch bewerkte. Ruim een op de drie geënquêteerden weet dat aan een literatuurlijst van een artikel iemand is toegevoegd die niets met het onderzoek van doen had. Vorig jaar bleek dat hoogleraren Diederik Stapel en Don Poldermans gefraudeerd hadden met onderzoeksgegevens of die verzonnen hadden.