In Nederland worden veel meer telefoons afgeluisterd dan in andere Europese landen.
Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Uit het onderzoek blijkt dat in 2010 ruim 22.000 keer een telefoontap werd geplaatst. Volgens het WOCD levert dat zelden bewijs op, omdat criminelen weten dat zij worden afgeluisterd.
Bovendien, zo stelt het WODC, gebruiken ze steeds vaker internet, en dat wordt tot nu toe nog maar zelden afgetapt. In 2010 gebeurde dat ruim 1700 keer.
In de buurlanden Duitsland, Engeland en Zweden wordt vaker geïnfiltreerd, geobserveerd en afluisterapparatuur geplaatst.
Sinds de IRT-affaire is men in Nederland huiverig voor het inzetten van dit soort opsporingsmethodes, stelt het WODC-rapport. In 1994 constateerde een parlementaire commissie dat veel opsporingsmethodes ongeoorloofd zijn,
Het aftappen van telefoon of internet is een aantasting van de privacy. Mensen die zijn afgeluisterd moeten achteraf daarover worden geïnformeerd.
Volgens het WODC heeft dit bij het OM niet altijd de prioriteit. En wie een brief krijgt, kan nergens zijn beklag doen als hij niet begrijpt waarom hij is afgeluisterd.