De Brit Patrick Sloan (60) is in drie maanden tijd zowel vader als
grootvader en overgrootvader geworden. Zijn vrouw, dochter en kleindochter bevielen alle drie van een jongetje. Patrick's zoon Ethan werd eind maart geboren. Begin juni zag zijn
achterkleinzoon Mason het levenslicht. Twaalf dagen later was het de beurt
aan kleinzoon Leonard om zijn opwachting te maken. De man heeft al drie volwassen kinderen en zes kleinkinderen.