Om eigenaar te worden van lucratieve stukken grond die aan oudere familieleden toebehoren gaat men in Kenia wel heel ver. Veel ouderen worden door hun eigen families leven verbrand of met machetes doodgeslagen.
Dat schrijft de Daily Mail. Het alibi voor de daders is telkens hetzelfde: ze beschuldigen hun bloedverwanten van hekserij. Het is hen echter allemaal te doen om de grond. Met name de grond langs de kustlijn van de Indische Oceaan is in Kenia in trek.
Dit jaar alleen al zouden in Kenia ruim 50 mensen ouder dan 60 gelyncht zijn vanwege vermeende hekserijpraktijken. Sommigen werden levend verbrand, anderen werden doodgeslagen met machetes. Schrijnend is het vooral dat de politie in deze zaken machteloos staat. Meestal ontbreekt het bewijsmateriaal omdat de slachtoffers te bang zijn om te getuigen tegen hun eigen verwanten. De meeste slachtoffers die ontsnappen aan de dood, keren nooit meer naar huis terug uit angst voor een nieuwe confrontatie met hun familieleden.