Het is natuurlijk heel logisch, maar bij de ijsbaan van Wirdum laten ze niets aan het toeval over. Daarom wordt er met een sticker nog maar eens op gewezen dat (naald)hakken op het ijs taboe zijn. Ook met gewone schoenen mag de ijsvloer absoluut niet betreden worden.
Foto