Een Iraanse geleerde heeft een tijdmachine laten registreren, waarvan hij beweert dat deze met 98% nauwkeurigheid werkt. Ali Razeghi heeft de "Aryayek-tijdmachine" laten registreren bij het Iraanse overheidsbureau voor Strategische Uitvindingen. Hij zegt dat de machine algoritmen gebruikt om de toekomst van een individu te voorspellen, tussen 5 en 8 jaar in de toekomst. De heer Razeghi, 27, vertelde het persagentschap Fars dat hij de afgelopen tien jaar lang aan het project heeft gewerkt. "Mijn uitvinding past binnen het omhulsel van een PC en kan details over de komende 5 tot 8 jaar van het leven van de gebruiker voorspellen. Mijn uitvinding brengt je niet in de toekomst, maar brengt de toekomst bij jou". Aldus de heer Razeghi.Volgens de Telegraph is de heer Razeghi de uitvoerend directeur van het Iraanse Centrum voor Strategische Uitvindingen, en staan er al 179 uitvindingen op zijn naam geregistreerd. Hij beweert dat deze uitvinding de regering kan helpen bij het voorspellen van een militair conflict, maar er is kritiek op hem geuit dat hij voor God zou spelen. "Dit project is helemaal niet tegen religieuze waarden. De Amerikanen spenderen al vele miljoenen in hun pogingen om deze uitvinding te doen, terwijl ik al ben geslaagd met een fractie van de kosten. De reden dat we in dit stadium het prototype nog niet lanceren is dat de Chinezen anders het idee zullen stelen en het in allerijl met miljoenen tegelijk zullen gaan produceren".