Er is een nieuwe technologie ontwikkeld door de Universiteit van Nottingham, waardoor planten stikstof uit de lucht kunnen opnemen zodat het toedienen van dure en milieu-onvriendelijke kunstmest niet meer nodig is. Stikstof fixatie, het proces waarbij stikstof wordt omgezet in ammonia, is van vitaal belang voor planten om te overleven en te groeien. Maar slechts een klein aantal planten, zoals erwten en bonen, kunnen die stikstof met de hulp van bacteriŽn uit de lucht halen. De meeste voedselgewassen moeten die stikstof uit de grond halen, wat in de praktijk betekent dat daar stikstofhoudende kunstmest voor nodig is. Nu heeft professor Edward Cocking een unieke methode ontwikkeld waarbij kunststof fixerende bacteriŽn in de cellen van de wortels van de planten worden aangebracht. Maar zijn grote doorbraak kwam toen hij erin slaagde om bepaalde stikstof fixerende bacterien bij suikerriet aan te brengen, die zich over de hele plant verspreidden. Hierdoor krijgt nu iedere cel in de plant de mogelijkheid om stikstof uit de lucht op te nemen. Dat is een goede zaak, want stikstof uit kunstmest levert een gezondheidsrisico op doordat de lucht vervuild wordt met ammoniakgas en stikstofoxiden. Ook veroorzaakt vervuiling door stikstofhoudende kunstmest "dode zones" in het water op land en in de zee, omdat het de zuurstof verdringt. Het ontwikkelde N-fix is geen vorm van gentechnologie, noch van bio-engineering. Het betreft een natuurlijk bacterie, die met de cellen van de planten samenwerkt. Volgens dr. Susan Huxtable kan de nieuwe technologie grote voordelen voor de landbouw hebben. Foto