Een advocaat uit Kenya doet een poging om het internationaal strafhof in Den Haag zo ver te krijgen dat het zich buigt over de rechtmatigheid van de doodstraf die werd uitgesproken, 2000 jaar geleden, tegen Jezus. Dola Indidis is een in zijn land serieus genomen advocaat. Hij meent dat er bij de rechtsgang die leidde tot de kruisiging van Jezus flagrante fouten zijn gemaakt tegen het internationale recht. De rechtszaak verliep niet eerlijk en dus moet het strafhof optreden tegen de verantwoordelijken. Hij wil postuum een veroordeling van keizer Tiberius van Rome en diens plaatsvervanger in Jeruzalem Pontius Pilatus. Ook de oudsten van het Joodse volk moeten worden veroordeeld. Daarnaast moeten ook de staten Italie ne Israel terecht staan, meent hij.
“De bewijsstukken liggen vast in de Bijbel,” zegt hij in de Jeruzalem Post.
Zijn drijfveer is juridisch en religieus. Hij vindt dat de fouten moeten worden rechtgezet in een rechtszaak die zo publiek is geworden door het geloof. En daarnaast houdt hij zoveel van Jezus dat hij zich verplicht voelt op te treden tegen het onrecht dat deze is aangedaan.
“Jezus is op bevooroordeelde wijze ondervraagd, en de hele rechtszaak was doorgestoken kaart.”
Een woordvoerder van het Strafhof geeft de advocaat weinig hoop. “Wij treden op bij conflicten tussen staten. Er is zelfs geen theoretische mogelijkheid dat we deze zaak op ons zullen nemen.”