Een meetfoutje heeft tot problemen geleid bij de start van de kermis in Zaandam. De 62 meter hoge Gladiator en 70 meter hoge Mission Space staan zo dicht bij elkaar dat ze niet tegelijk kunnen draaien.
Dat kwam aan het licht toen beide attracties waren opgebouwd op de plaatsen die door de gemeente waren aangewezen. Het bleek dat ze elkaar raakten. Dat was natuurlijk een probleem, zegt eigenaar Tonny Kroon van de Mission Space.
De gemeente en de eigenaren hebben de hele dag naar een oplossing gezocht. "Het zijn hele grote zware machines. Die kun je natuurlijk niet even verplaatsen", zegt Kroon.
Uiteindelijk is besloten dat de ene machine de ene dag draait en de andere machine de andere dag. Beide machines zijn nu maar vijf van de tien kermisdagen open.
Om de tegenvaller te verzachten, komt de gemeente de eigenaren financieel tegemoet.
Kroon is er tevreden mee. "Maar dat is ook afhankelijk van hoe de komende kermisdagen gaan worden natuurlijk", zegt hij.