Kardinaal Eijk heeft een pater uit Maarssen ontslagen. Die sloeg bij het opdragen van een mis enkele vaste onderdelen over.
Op Witte Donderdag ging pater Harry Huisintveld voor in Abcoude. Hij sloeg daarbij volgens het aartsbisdom verschillende onderdelen van de Eucharistieviering over.
Niet alleen ontbraken het Kyrie en het Gloria en drie schriftlezingen, ook het Eucharistiegebed ontbrak.
En dat is volgens het aartsbisdom Utrecht ernstig, omdat daardoor de 'verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus' niet heeft plaatsgevonden. Daardoor was de eucharistieviering ongeldig.
Kardinaal Eijk ontsloeg Huisintveld als priesterassistent van de parochie St. Jan de Doper in Stichtse Vecht en De Ronde Venen.
Verder heeft Eijk de pater "gedurende de periode van één jaar verboden om in de parochie St. Jan de Doper publiek de Heilige Eucharistie te vieren."
Het parochiebestuur vindt de sanctie te zwaar. In een brief (pdf) schrijft het bestuur dat het nooit de bedoeling van de pater is geweest om de voorschriften te schenden.