Wie frietvet overheeft van het bakken van de kerstkroketten wordt er door een grote advertentiecampagne aan herinnerd dat die niet zomaar in de leidingen mag terechtkomen, maar naar het containerpark moet worden gebracht. Dat geldt ook in Engeland, maar 'The Sunday Times' meldt dat die olie daar binnenkort voor een wel heel verrassend doel zal worden gebruikt: als brandstof voor Hare Majesteits tanks en terreinwagens.
Volgens het ministerie van Defensie in Londen is het vooral om milieuredenen de bedoeling om de vele duizenden liters olie die in de kazernekeukens wordt gebruikt te recycleren tot biodiesel. Andere bronnen zien ook financile motieven achter deze nieuwe strategie.
Wat er overblijft van de fish and chips die de soldaten te eten krijgen, wordt dus voortaan gefilterd en vervolgens vermengd met gewone brandstof. Met die mengvorm kunnen dan de tanks en Land Rovers worden volgetankt en dat spaart brandstof uit, die zoals we allemaal weten behoorlijk duur is geworden. Of: hoe generaals groen kunnen denken en nog kunnen besparen ook.