Er lopen op dit moment zestig onderzoeken naar fraude en uitbuiting door uitzendbureaus, maar dat is waarschijnlijk maar een klein gedeelte van de gevallen van uitbuiting.
De NOS zag loonstrookjes in van een aantal arbeidsmigranten, waarop sancties stonden van 25 tot 50 euro. Die bedragen zouden zijn ingehouden omdat er rommel op tafel lag en omdat de werknemer te hard had gereden in het busje van zijn baas, zonder dat hij ooit een bon heeft gezien.
Sommige uitzendbureaus trekken wekelijks een toeslag voor tandpasta (7,50 euro) of een maaltijdtoeslag (30 euro) van het loon af zonder dat daar iets tegenover staat. Ook wordt er soms huur van het salaris afgetrokken, terwijl de werknemer een eigen huis heeft.
Sommige uitzendbureaus zouden ook regelmatig contractbreuk plegen, door werknemers met een vast contract plots te ontslaan. Soms worden de arbeidsmigranten gedwongen zelf ontslag te nemen, bedreigd of worden ze uit hun huis gezet.
‘Vaak durven arbeidsmigranten niet in verzet te komen of te klagen, omdat ze bang zijn voor ontslag’, aldus Andreas Prochniak van de Poolse Brigade van vakbond FNV Bondgenoten.