Steeds meer ouders laten hun kinderen geen sporten als zwemmen, hockey of paardrijden uitoefenen omdat ze bang zijn dat hun kinderen gewond raken. Daardoor zijn kinderen minder fit.

De helft van de ouders vindt het niet goed dat hun kind sport omdat ze bang zijn dat het kind gewond raakt, zo blijkt uit een onderzoek onder tweeduizend ouders. Dat schrijft de Dail Mail.

Van één op de zeven ouders mag een kind wel sporten, zolang het geen ‘gevaarlijke’ sport als bijvoorbeeld rugby is.

Een derde van de kinderen speelt minder dan vijf uur per week buiten en 7 procent van de ouders laat hun kinderen helemaal nooit buiten spelen omdat ze dat te gevaarlijk vinden.

Omdat kinderen zo weinig beweging krijgen, zijn ze gemiddeld 15 procent minder fit dan hun ouders waren op dezelfde leeftijd. Ze kunnen ook minder snel rennen dan kinderen van dertig jaar geleden. Daarnaast zijn ze ook dikker. Volgens deskundigen heeft dit tot gevolg dat ze, als ze eenmaal volwassen zijn, een slechtere gezondheid zullen hebben.