Ophef in de VS over de behandeling van een ernstig gehandicapt meisje in Seattle. Haar ouders houden haar met hormonen opzettelijk klein.
De ouders hebben, naast de hormoonbehandeling, haar beginnende pubertijd afgebroken door een sterilisatie. Ze vinden dat dit de enige manier is om hun kind nog enige kwaliteit van leven te geven.
Ashley heeft een zeer ernstige hersenbeschadiging. Ze kan niet spreken of lopen en is niet in staat in bed haar hoofd op te tillen. De ouders vinden het beter dat hun dochter, met de geestelijke vermogens van baby, fysiek een kind blijft en lichamelijk niet volwassen wordt.
De handelwijze van de ouders heeft de goedkeuring van een ethische commissie van een ziekenhuis in Seattle. De behandelend artsen schreven hierover in een medisch blad, en dat heeft op een internetforum geleid tot duizenden zowel boze als goedkeurende reacties.
De ouders hebben een weblog opgezet om zich te verdedigen. Ze stellen onder meer dat hun dochter beter hanteerbaar en verplaatsbaar blijft door haar lengte en gewicht te beperken. Zo kan ze 'makkelijker blijven deelnemen aan familie-activiteiten'. Op dat weblog staan foto's van Ashley; de rest van de familie blijft anoniem.
De vader vindt niet dat ze de waardigheid van het leven van hun kind aantasten. "Tegen die mensen wil ik zeggen dat mijn dochter de cognitieve capaciteiten ontbeert om enige vorm van onwaardigheid te bemerken." Hij vindt de hormoonbehandeling terecht tegenover 'het vooruitzicht van een volledig volgroeide en vruchtbare vrouw met de geestelijke vermogens van een baby.'