Het onderzoek van een Tine Paredis, studente aan de KU Leuven, toont aan dat kiezers stemmen op basis van het uiterlijk van een mannelijke politicus. Het BMI staat centraal in het onderzoek van Paredis.

Vlamingen zouden zo vooral stemmen op mannelijke politici met een normaal gewicht. Een overgrote meerderheid (70%) van de ondervraagde Vlamingen geeft immers de voorkeur aan een mannelijke kandidaat met een normaal BMI, wanneer ze diens politieke stellingen niet kenden. Wanneer de respondenten de standpunten van de kandidaat in kwestie kennen, zorgt het BMI niet voor veel verschil. Zo geven de kandidaten in het onderzoek geen voorkeur voor een dikke of dunne Bart De Wever (N-VA). "Het onderzoek betreft ook vooral politici die ergens op een lijst staan, Bart De Wever kreeg bijvoorbeeld veel media-aandacht met zijn deelname aan De Slimste Mens. Die media-aandacht zorgde ervoor dat hij sympathiek overkwam bij veel kiezers, waardoor het BMI er niet zoveel meer toe deed", zegt Paredis.

Het effect van BMI op de populariteit van vrouwelijke politici werd niet onderzocht. Maar eerdere Amerikaanse studies gaven aan dat vrouwelijke politici nog harder worden gediscrimineerd op basis van BMI. De populariteit van een politicus als Maggie De Block (Open VLD) spreekt die veronderstelling natuurlijk tegen. "Maar Maggie De Block krijgt heel veel media-aandacht, waardoor ook bij haar dat BMI een minder grote rol speelt. Ook werd De Block vooral ook aangeduid door de partijvoorzitters en werd ze niet zozeer verkozen om haar populariteit. Ze werd pas echt populair nadat ze was aangeduid", zegt Paredis.