Een schokkende onthulling door de redacteur van 's werelds meest gerespecteerde medische tijdschrift The Lancet, heeft in de grote media nauwelijks of geen aandacht gekregen. Dr. Richard Horton, de baas van uitgeverij de Lancet, verklaarde onlangs dat een schokkende hoeveelheid gepubliceerd onderzoek op zijn best onbetrouwbaar is, zo niet volledig vervalst, zeg maar gerust frauduleus.
Horton verklaarde: "Een groot deel van de wetenschappelijke literatuur, misschien wel de helft, is gewoonweg onwaar. We worden geteisterd door onderzoeken met veel te kleine steekproeven, heel geringe effecten, ongeldige verkennende analyses, en flagrante belangenconflicten. Tel daarbij op een obsessie voor het meedoen aan modieuze trends die nauwelijks een belang hebben, dan zien we dat de wetenschap een bocht in de richting van de duisternis heeft genomen. "
Om het met andere woorden te zeggen, Horton stelt onomwonden dat de grote farmaceutische bedrijven testen vervalsen door de gezondheidseffecten, de veiligheid en de effectiviteit van hun verschillende medicijnen te manipuleren door het nemen van steekproeven die te klein zijn om statistisch zinvol te zijn of door het inhuren van bepaalde testlaboratoria en wetenschappers, waarbij het lab of wetenschapper flagrante conflicterende belangen heeft, zoals het behagen van het farmaceutisch bedrijf om verdere subsidies te krijgen. Minstens de helft van alle tests zijn waardeloos of erger, zo beweert hij. Aangezien de medicijnen een grote invloed hebben op de gezondheid van miljoenen consumenten, moeten deze manipulaties gezien worden als een vorm van misdaad en misdadige nalatigheid. De door de farmaceutische industrie gesponsorde onderzoeken waarnaar Horton verwijst, zijn zogenaamd bedoeld om mensen te helpen, en om medisch personeel en medische studenten op te leiden.
Horton schreef zijn schokkende reacties na het bijwonen van een symposium over de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van het biomedisch onderzoek in het Wellcome Trust in Londen. Hij merkte op de vertrouwelijkheid of "Chatham House" regels waar de deelnemers aan moeten voldoen het verbieden om namen te noemen. "Veel van wat wordt gepubliceerd is onjuist. "Het is mij echter niet toegestaan om te zeggen op wie deze opmerking van toepassing is, omdat we ons aan de Chatham House regels moeten houden.