Mensen die vaak liedjes in hun hoofd hebben, beschikken over een bijzondere hersenstructuur. Dat zou blijken uit een nieuwe studie.

De hersenschors van deze mensen is relatief dik in gebieden van hun brein die zijn betrokken bij het interpreteren van klanken en toonhoogte.

Dat melden onderzoekers van de Goldsmith Universiteit in Londen in het wetenschappelijk tijdschrift Consciousness and Cognition.

De wetenschappers vroegen aan 44 proefpersonen hoe vaak ze liedjes in hun hoofd hadden en hoe ze dit beleefden. Vervolgens maakten ze hersenscans bij alle deelnemers aan het onderzoek.

Er bleek een relatie te zijn tussen hersenstructuur en de mate waarin muziek in de hoofden van de proefpersonen bleef hangen.

“Bij mensen die vaak muziek horen die er helemaal niet is, lijken gebieden in de auditieve cortex van het brein een beetje af te wijken”, verklaart hoofdonderzoekster Lauren Stewart op nieuwssite New Scientist.

De verschillen in hersenstructuur hangen ook samen met de manier waarop mensen de liedjes in hun hoofd ervaren.

Proefpersonen die verklaarden dat ze de doorspelende muziek in hun brein prettig vonden, hadden relatief veel grijze stof in de hippocampus, het hersengebied voor geheugen. Deelnemers die liedjes in hoofd als irritant bestempelden, hadden meer grijze stof in hersengebieden die betrokken zijn bij het verwerken van emoties.

In de vragenlijsten die de onderzoekers gebruikten bij hun onderzoek gaven de proefpersonen ook aan welke liedjes ze het vaakst in hun hoofd hadden. Vooral Bad romance van Lady Gaga en Can’t get you out of my head van Kylie Minogue scoorden hoog.