Op veel medicijnen staat niet hoe lang je die na opening ervan kunt gebruiken. De Consumentenbond zegt dat dat op 30 van de 50 onderzochte zogenoemde zelfzorggeneesmiddelen niet vermeld staat.

En daarmee loop je het risico een bedorven hoestdrank of schimmelcrème te gebruiken. Het openmaken van de verpakking kan niet alleen de kwaliteit beïnvloeden, maar ook de medicinale werking.

Fabrikanten zijn volgens Europese richtlijnen verplicht informatie over de vervaldatum na de eerste opening op hun geneesmiddelen te zetten; zowel op het product en de verpakking als in de bijsluiter. Alleen op die manier weten consumenten of de hoestdrank en neusspray van het jaar ervoor ook in het komende griepseizoen nog bruikbaar is.

Tijdens het bewaren veranderen geneesmiddelen. De werking kan verminderen en er kunnen giftige stoffen ontstaan. Ook kunnen er micro-organismen zoals bacteriën en schimmels in gaan groeien, zeker na het aanbreken van de verpakking.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zeggen dat ze eraan gaan werken om te zorgen dat de informatie op de zelfzorggeneesmiddelen verbetert.