De ChristenUnie Amstelveen protesteert fel tegen de komst van de metalband Carach Angren in het Amstelveense Poppodium P60 op kerstavond. De CU vindt dat ‘de Amstelveense jeugd moet worden beschermd tegen dit soort optredens.’

De partij heeft heeft zelfs schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het geplande optreden van de in de ogen van de ChristenUnie ‘satanische metalband’.

Volgens de CU ‘moet de Amstelveense jeugd moet worden beschermd tegen dit soort optredens.’ Dat de komst van deze band in P60 juist op kerstavond staat gepland is volgens de CU een minachting voor het gegeven dat het kerstfeest een feest van het licht is. We moeten ver weg blijven van datgene wat een duistere invloed op onze jeugd kan hebben. En duister is zeker alles wat met deze band te maken heeft”, aldus Henk Stoffels, burgerlid voor de ChristenUnie.

De ChristenUnie valt ook over zinnen in de aankondiging van de komst van de band: ‘Als het koude zweet je langs de rug loopt, het kippenvel je bekruipt, je hart een slag overslaat en angst je in een wurggreep houdt, dan weet je dat je in het horrorrijk van Carach Angren bent getreden. Met hun nieuwste album ‘This is No Fairytale’, dat in 2015 werd uitgebracht, spannen zij de kroon van het horror metal genre. Op kerstavond ontketent Carach Angren de demonen en duivelse hekserij in Amstelveen.’

De fractie van de ChristenUnie zegt ‘niet te kunnen accepteren dat door deze ‘muziek’ een demonische invloed wordt uitgestort over de Amstelveense jeugd die dit concert bezoekt.’ Wij zijn er van overtuigd dat jongeren die daar gevoelig voor zijn in geestelijk opzicht schade kunnen ondervinden van een dergelijk optreden. Daarom is een van de vragen aan het college hoe zij denkt een goede geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd te waarborgen. Andere vragen hebben betrekking op de bezorgdheid van de ChristenUnie over de programmering van bands als deze in het algemeen en de keuze hiervoor van de Kerstavond in het bijzonder en of die zorg wordt gedeeld door het college. Verder zijn kritische vragen gesteld ten aanzien van de subsidieverstrekking van de gemeente aan P60. ‘Wij moeten met elkaar voorkomen dat onze jeugd aan dit soort bands wordt blootgesteld’, besluit burgerraadslid Henk Stoffels.

De vragen die de ChristenUnie heeft gesteld aan het College van B en W:

1. Wat vindt het college van de programmering door P60 van deze band op kerstavond? Is dit de geschikte voorbereiding voor het feest van het Licht, het Kerstfeest?

2. Maakt het college zich evenals de fractie van de ChristenUnie bezorgd over de jongeren die onder het gehoor van deze band komen?

3. Is het college van mening dat de Amstelveense jeugd van rond de 18 jaar aan dit soort bands moet worden blootgesteld?

4. Wat doet het college om de jeugd die op kerstavond bij P60 wordt blootgesteld aan “demonen en duivelse hekserij” door het optreden van Carach Angren, te beschermen?

5. Hoe past het toestaan van een optreden van deze metalband in een goede geestelijke gezondheidszorg voor onze Amstelveense jeugd?

6. Is het college bereid om aan de verstrekking van subsidie aan P60, de voorwaarde te verbinden dat geen optredens van dit soort metalbands met donkere spirituele invloeden, zal plaatsvinden?

7. Is het college bereid om met P60 in gesprek te gaan over de programmering van bands, met als doel om te voorkomen dat de Amstelveense jeugd niet meer aan dit soort demonische metalbands wordt blootgesteld?

NB: Kaarten voor het concert zijn hier te koop.
Foto