hr
jaargang -23 - laatste artikel 16-7 10:00 - 74805 artikelen -

Home
Forum
Lid worden

Leden
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Login onthouden

Login via:
Wachtwoord vergeten.

Veelgestelde Vragen (FAQ)


01. De Huisregels

Om het gezellig te houden, is er een aantal regels waar iedereen zich aan dient te houden. We zijn niet al te streng, maar het meervoudig overtreden van één of meer regels, zelfs na een waarschuwing, kan leiden tot een (tijdelijke) ban.

Wat welkom is:
1. Een vrolijke noot en gezelligheid.
2. Hulp aan je medeleden bij vragen.
3. Suggesties, op- en aanmerkingen.

Wat niet welkom is:
1. Vraag en aanbod voor (illegaal) materiaal, evenals het linken of plaatsen van aanstootgevend materiaal.
2. Aanstootgevende reacties/topics: discriminatie, grof (seksistisch) taalgebruik etc.
3. Elkaar afzeiken of belachelijk maken (bijv. spelling).
4. Spammen, dubbelposts (stop zoveel mogelijk in 1 bericht) en tig reacties op één artikel.
5. Reacties die niets te maken hebben met het onderwerp van ofwel een Forumtopic ofwel een artikel.
6. Opmerkingen over de actualiteit of het WMR-gehalte van artikelen.
7. Overbodig gebruik van hoofdletters, quotes en andere opmaakcodes.
8. Reacties op de advertenties die op de website gebruikt worden.

Tot slot
Bij overtreding van de regels wordt doorgaans eerst een waarschuwing gegeven en bij herhaling een (tijdelijke) ban van WaarMaarRaar. Reacties die niet gepast of storend zijn, worden zonder omhaal aangepast of verwijderd. Het WaarMaarRaar.nl moderator team bepaalt wanneer een lid in overtreding is.

MSN- en breezertaal moet je helemaal zelf weten, maar houd er rekening mee dat je jezelf voor gek zet. Als er niets meer te begrijpen valt van de reactie, wordt deze verwijderd.


Voorwaarden
 • Je bent verantwoordelijk voor alles wat er onder jouw gebruikersnaam gedaan wordt.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beschermen van je wachtwoord.
 • Je mag andere gebruikers niet lastigvallen, treiteren, bedreigen of intimideren. Je mag je ook niet voordoen als een andere gebruiker.
 • Je mag WaarMaarRaar.nl niet voor een illegaal of onwettig doel gebruiken.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag op, en je gebruik van WaarMaarRaar.nl. Dit geldt ook, maar niet uitsluitend, voor alle data, tekst, informatie, gebruikersnamen, plaatjes, foto's, profielen, geluids- en videobestanden, links ("Content") die je toevoegt aan, post op, of toont op of via WaarMaarRaar.nl.
 • Je mag WaarMaarRaar.nl niet aanpassen, namaken of hacken. Ook het aanpassen van een andere website om een verband met WaarMaarRaar.nl te suggereren is niet toegestaan.
 • Je mag geen ongevraagde e-mail ("Spam") opstellen, of versturen aan andere WaarMaarRaar.nl-gebruikers.
 • Je mag geen malware of ontregelende code aan WaarMaarRaar.nl toevoegen.
Bepalingen
 • We behouden ons het recht voor WaarMaarRaar.nl op enig moment aan te passen of (tijdelijk) te staken.
 • We behouden ons het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op enig moment aan te passen of te veranderen. We raden je daarom aan deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen.
 • We behouden ons het recht voor om personen het gebruik van WaarMaarRaar.nl te ontzeggen op elk willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen.
 • We kunnen Content verwijderen en gebruikersaccounts sluiten als we daar aanleiding toe zien.
 • Door het verzenden of weergeven van inhoud naar of op WaarMaarRaar.nl geef je WaarMaarRaar.nl - Degosol B.V. wereldwijde, niet-exclusieve en royaltyvrije toestemming tot het vermenigvuldigen, publiceren en distribueren van deze inhoud.
Auteursrechten

Degosol B.V. spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en Degosol B.V. verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden (voogeltje@waarmaarraar.nl), zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende content. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:

 • een beschrijving van de content met in ieder geval de titel, de volledige URL en zo mogelijk de accountnaam van de geregistreerde gebruiker;
 • een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
 • uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Degosol B.V. met u in contact kan treden.
Nog steeds vragen?
Mocht je met vragen blijven zitten na het lezen van de FAQ, of heb je iets gesignaleerd wat volgens jou in strijd is met de regels, dan kan je het best contact met ons opnemen via de helpdesk.

WMRphp ver. 7.1 secs - Smalle versie - terug naar boven