Zo'n 13.000 liter kan erin, de tank die in HMH de urine van mannelijke bezoekers gaat opvangen. Is de tank vol, dan wordt er kunstmest van de inhoud gemaakt.
In de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt het fosfaat in de urine omgezet in struviet, een hele vruchtbare mestsoort. Drie volle tanks, dus 39.000 liter, leveren genoeg struviet op voor de bemesting van een voetbalveld.

Gemiddeld brengen zo'n drieduizend mannen per evenement een bezoek aan het toilet. Bij het Televizier-Ring Gala werd zo'n 550 liter bij elkaar geplast, maar dat was niks vergeleken bij het concert van Status Quo op 2 december, toen maar liefst 4125 liter urine werd verzameld.
Alleen de urine van mannelijke bezoekers wordt opgevangen. Voor de dames zijn geen waterloze toiletten. Ook kan het gebruik van wc-papier leiden tot verstoppingen in de opslagtank.