Verzekeraar Univé heeft geprobeerd om minder smartengeld aan een weduwe uit Assen te hoeven betalen omdat haar 54-jarige man, overleden na een auto-ongeluk in 2011, te kort zou hebben geleden. Hij lag drieënhalve maand aan de beademing. Univé bood in eerste instantie 5000 euro.

De weduwe had namens haar man tussen de 100.000 en 300.000 euro smartengeld geclaimd, maar Univé probeerde onlangs nog bij de rechtbank Noord-Nederland dat bedrag te verlagen tot 25.000 euro. De verzekeraar staat namelijk op het standpunt dat het bedrag te hoog is, want de duur van het lijden na ongeval zou te kort zijn geweest.

Eind 2011 werd de man aangereden op een zebrapad in Assen door een auto, bestuurd door een klant van Univé. De man kwam verlamd en in coma in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te liggen. Kort na het ongeluk was de man opgegeven door de artsen. Maar vlak voordat de stekker er uit zou worden getrokken, deed hij alsnog zijn ogen open.

De diagnose was dat hij nooit meer zou kunnen lopen en, op dat moment in ieder geval, niet zelfstandig zou kunnen ademen en praten. Na een tijdje werd de man overgebracht naar het verpleeghuis Zonnehuis in Zuidhorn. Drieënhalve maand later overleed de man alsnog aan complicaties.

Univé die volledige aansprakelijkheid erkent bood in eerste instantie 5000 euro smartengeld, bevestigt letselschade-advocaat Liesbeth Poortman. Zij staat het gezin een vrouw en vier dochters van de overleden man bij. ,,Wij hadden gevraagd om een gesprek, maar dat was Univé kennelijk te veel. We kregen een mail dat een gesprek zinloos was en dat ze 5000 euro wilden betalen. Ronduit schandalig en schaamteloos. Ik kon dat bedrag niet anders dan bestempelen als een fooi’’, reageert Poortman die dat Univé ook liet weten.

Daarop verhoogde Univé het bedrag tot 30.000 euro, maar Poortman en haar cliënten gingen niet akkoord. ,,Deze man stond volop in het leven. Hij was zeer muzikaal, een fervent zeiler en kostwinner van het gezin. Plotseling kwam daar een einde aan’’, zegt Poortman. ,,Het is heel moeilijk een prijskaart te hangen aan onbeschrijflijk veel leed. Maar alles in mij zei: 30.000 euro staat totaal niet in verhouding met dit lijden. Ik vind oprecht: groot leed, verdient groot geld.’’

Vlak voor zijn overlijden liet de man een filmpje opnemen waarin hij met horten en stoten aangaf smartengeld te willen. Geld voor zijn gezin. ,,Het kostte hem heel veel moeite, want praten lukte amper. In die film vertelt hij hoe ellendig zijn leven na het ongeluk was geworden.’’ Het idee voor de opname was van advocate Poortman. ,,Iemand die smartengeld claimt, moet dat wel zelf vragen. In dit geval absurd, want hij was amper in staat om te praten.’’

Dat de 54-jarige Assenaar leed, staat volgens Poortman buiten kijf. Zo werd hij in die drie maanden in Zuidhorn een aantal keren met spoed overgebracht naar het UMCG. ,,’s Nachts had hij een ander beademingsapparaat. Dat was niet goed afgesteld en gaf hem bijvoorbeeld het gevoel dat hij stikte.’’

Hoewel het vooruitzicht van de 54-jarige Assenaar allesbehalve rooskleurig was, wilde hij wel blijven leven, zegt de advocaat. ,,Hij wilde er nog zijn voor zijn kinderen en vrouw. Hij had, hoe afhankelijk hij ook was geworden, een enorme hang naar het leven.’’

In een zogeheten deelgeschil in 2015 vroeg Poortman om een bedrag tussen de 100.000 en 300.000 euro van Univé. De rechter bood nog de ruimte om er samen uit te komen. Poortman: ,,Er is nooit een gesprek geweest. De rechter heeft Univé toen opgelegd om 125.000 euro en wettelijke rente te betalen.’’ Dat is twee weken geleden bevestigd door meerdere rechters in Assen. Volgens Poortman is de uitspraak belangrijk. ,,Vanuit het wereldje van letselschade-advocaten heb ik al gehoord dat alle verzekeraars enorm zijn geschrokken. Met deze uitspraak heb je een richtlijn voor vergelijkbare gevallen. Dat biedt mogelijkheden voor anderen.’’