Basisscholen in Nijmegen kampen met een groot tekort aan invalkrachten. De situatie is zo nijpend, dat de scholengroep Conexus in Nijmegen aan ouders vraagt om voor de klas te gaan staan.

31 basisscholen zijn aangesloten bij de scholengroep. Bestuurder Toine Janssen doet de oproep in een brief die deze week aan de ouders is verstuurd. Volgens hem komen de ouders in beeld 'als er geen mogelijkheden meer zijn om de tekorten zelf op te lossen'.

Wie bevoegd is als leraar mag lesgeven en anderen kunnen als vrijwilliger de opvang van kinderen verzorgen als er geen vervanger is voor een juf of meester.

De brief is bedoeld om ouders te zeggen dat ze er rekening mee moeten houden dat er af en toe geen leerkracht voorhanden is. Leerlingen worden wel eens opgesplitst in andere klassen, of de directeur wordt voor de klas gezet. Maar ondanks die maatregelen heeft de school dit jaar al zeker twee keer kinderen naar huis moeten sturen, omdat niemand was.

De opvang door ouders is een noodgreep voor kinderen die niet naar huis kunnen, omdat er niemand thuis is.

Het lerarentekort in Nederland loopt op, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Centerdata. Dat komt omdat er te weinig studenten aan de pabo beginnen om de uitstroom van oudere leraren op te kunnen vangen.

Dit jaar zijn er al 1200 juffen en meesters te weinig. Over 3 jaar, in 2020, zal het tekort naar schatting oplopen naar 4000. En over 8 jaar, in 2025, zijn er maar liefst 10.000 te weinig.

Janssen hoopt ook dat zijn oproep de onderhandelingstafel in Den Haag bereikt, zodat het lerarentekort wordt aangepakt door het nieuwe kabinet.