Volgens de resultaten die zijn geboekt door een team onderzoekers blijkt dat de rook die vrijkomt door het branden van wierookstokjes schadelijker is dan sigarettenrook.

In enkele onderzoeken viel op hoe de dampen een grotere hoeveelheid fijnstof bevatten dan dat bij sigaretten het geval is. In cijfers uitgedrukt wordt er gesproken van 45mg/g stofdeeltjes per wierookstick ten opzichte van 10 mg/g van sigaretten. Ook de gassen die vrijkomen werden gemeten: koolmonoxide, koolstofdioxide, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Dan zijn er ook extreem ontvlambare organische verbindingen zoals xyleen, benzeen en tolueen. Tijdens de studies werd het al waargenomen hoe het langdurig inhaleren van deze dampen schadelijk kan zijn voor de gezondheid in de vorm van ademhalingsproblemen en huidontstekingen.

In dit nieuwe onderzoek komt het duidelijk naar voren dat wierook vele malen schadelijker is dan sigarettenrook. De conclusies die het team van experts hebben getrokken kwamen als totaal onverwacht. Veel mensen zien dit als een natuurlijk alternatief voor chemische ontgeurders, maar wierook blijkt echter genmutaties oftewel een verandering in het DNA te veroorzaken.

Vergeleken met sigaretten zijn wierookproducten in veel grotere mate cytotoxisch (schadelijk voor cellen dus) en genotoxisch (schadelijk voor het DNA). Van de 64 aanwezige stoffen in wierook bleken er twee heel gevaarlijk te zijn.

Het is bekend dat mutaties, citotoxiciteit en genotoxiciteit verband houden met verschillende soorten tumoren.

Hoewel er in deze onderzoeken geen mensen zijn betrokken, zouden we vanaf vandaag opnieuw moeten bepalen of wierook in huis branden wel zo gezond is. De wetenschappers geven wel aan dat er rekening mee moet worden gehouden met de manier waarop wierook wordt ingeademd. Dit is anders dan bij sigaretten.