Een nieuw soort lieveheersbeestje is in Nederland neergestreken. Vincent Kalkman van EIS Kenniscentrum Insecten zei zondagmorgen in het radioprogramma Vroege Vogels dat in Friesland en Ommen populaties zijn gevonden van het ongevleugeld lieveheersbeestje (Cynegetis impunctata).

Volgens Kalkman is het onduidelijk of de soort zich recent in Nederland heeft gevestigd of dat het ongevleugeld lieveheersbeestje lange tijd door onderzoekers over het hoofd is gezien. ,,Hij zit in vrij saaie grasvegetaties, als je rondkijkt zie je ze niet snel. Maar als je gaat slepen met een net dan blijken er soms behoorlijke aantallen te zitten.

De soort is vooral te vinden op de hogere delen van taluds van dijken en wegbermen in het noorden van het land. Nederland telt circa zestig insectensoorten.
Foto