Het is voor de eerste keer gelukt om succesvol een menselijk embryo te ontdoen van een ernstige erfelijke ziekte. "Dit is een zeer belangrijke stap in het onderzoek naar het genezen van zieke embryo's", stelt hoogleraar Sjoerd Repping van het AMC.

Met behulp van zogenoemde genetische knip-en-plaktechniek wisten de onderzoekers, onder meer afkomstig uit de VS en China, een verandering te corrigeren die een veelvoorkomende hartafwijking veroorzaakt. Dat deden zij in embryo die speciaal voor een onderzoek is gemaakt. De resultaten zijn in het vakblad Nature gepresenteerd.

Sjoerd Repping, hoogleraar humane voorplantingsbiologie aan het AMC, zegt tegen RTL Nieuws: "Dit is een zeer belangrijke stap in het onderzoek naar het genezen van zieke embryo's. Tegelijkertijd is het belangrijk dat dit succesvolle onderzoek door anderen herhaald wordt. Het is wel een grote stap voorwaarts. In dit geval gaat het om de toepassing voor iemand met een erfelijke hartafwijking. Er moeten gekeken wat er nog meer mogelijk is."

Volgens Repping hebben onderzoekers al meerdere pogingen gedaan om dit voor elkaar te krijgen, maar dat liep op meerdere aspecten mis. "Zo was het DNA niet alleen op de plek waar het hoorde aangepast, maar ook op andere plekken. Het gevolg is dan dat er daardoor weer andere ziektes kunnen ontstaan."

Met deze doorbraak zouden in de toekomst duizenden erfelijke ziektes gecorrigeerd kunnen worden voordat het kind ter wereld komt. De techniek is wel controversieel. Terugplaatsen van genetisch veranderde embryo's is in vrijwel alle landen nog verboden. De gebruikte techniek is omstreden omdat de vrees bestaat dat de mens ermee voor God gaat spelen en dat aanpassingen aan embryo's veel verder zullen gaan dan alleen het uitbannen van ernstige aangeboren ziekte.

De Gezondheidsraad wil de wetgeving rondom dit onderwerp wel verruimen.