Beren rukken op in RoemeniŽ. Ze lopen door woonwijken, dringen huizen binnen en vallen andere dieren aan. In sommige gebieden durven mensen nauwelijks meer naar buiten.

Sinds het begin van dit jaar zijn er bij de milieudienst in Centraal-RoemeniŽ 73 meldingen binnengekomen van schade veroorzaakt door beren. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar. De bruine beren zoeken in vuilnisbakken naar eten, maar zijn ook al meerdere keren huizen binnengedrongen. Ze vallen schapen aan en zitten mensen achterna. In het district Harghita zijn dit jaar al zeven mensen in het ziekenhuis beland na een aanval van een beer. In de stad zijn dagelijks vijf tot acht incidenten met de wilde dieren.

Sinds de bruine beer een beschermde diersoort is in RoemeniŽ is hun aantal geŽxplodeerd van amper duizend naar meer dan zesduizend. De dieren zouden uit hun leefgebied worden verdreven door het eveneens sterk toegenomen aantal schaapskuddes. Inwoners van de regio willen graag dat ze weer op de beren mogen schieten om zo verdere overlast te voorkomen, maar dat is vooralsnog verboden.