Nee, dinsdag was niet het dagje van deze werknemer in een Argentijnse inschrijvingsdienst. De man was op zoek naar een specifiek document dat in een v