Het merendeel van de leerlingen op de opleiding logistiek van het ROC Zadkine in Rotterdam volgt de lessen in het rooster niet. Verzuim wordt op de mbo-school vrijwel niet geregistreerd. Leerlingen die niet of nauwelijks op school zijn geweest, haalden toch hun diploma, blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS.

Medewerkers vertellen dat alle 700 mbo-scholieren op de afdeling van het ROC Zadkine aan het begin van de dag als aanwezig worden aangemeld, ook al is dagelijks gemiddeld meer dan de helft absent. Leerlingen worden ook niet ge´nformeerd over wijzigingen in het lesrooster.

De Onderwijsinspectie constateerde vorige maand in een rapport dat de aanwezigheidsregistratie op de locatie aan de Aluminiumstraat niet deugt en niet betrouwbaar is. Het veelvuldig verzuim leidt volgens de inspectie tot een ernstige situatie met een groot risico op uitval van kwetsbare leerlingen.

De inspectie heeft het ROC Zadkine drie maanden gegeven om maatregelen te nemen. Als de situatie dan niet is verbeterd, wordt een boete opgelegd.

Het ROC Zadkine bevestigt dat er problemen waren op de locatie. Inmiddels zijn op de opleiding logistiek nieuwe leidinggevenden aangesteld en is de situatie volgens de school verbeterd. De Onderwijsinspectie zou recent opnieuw een bezoek hebben gebracht aan de school en hebben geconstateerd dat er minder verzuim is. Daarover is alleen nog geen rapport verschenen, zegt een woordvoerder van Zadkine.

De medewerkers vertellen de NOS dat zij de problemen met de aanwezigheidsregistratie hebben gemeld bij hun leidinggevenden en dat er niets met de klachten is gedaan. Ook op dit moment zit soms maar een handjevol leerlingen in de klas en wordt verzuim nog steeds niet goed geregistreerd, zeggen zij.

Ook in juni kwam de opleiding logistiek van het ROC Zadkine al negatief in het nieuws. Toen bleek dat docenten actief meewerkten aan fraude met tentamens. Zij benaderden spijbelende leerlingen om toch tentamens te maken en gaven hun de vragen en antwoorden van de toetsen. Naar aanleiding van dit nieuws werden drie werknemers geschorst en tientallen tentamens ongeldig verklaard.