In twee jaar tijd hebben leerlingen van vijf scholen en sportvereniging Marknesse (SVM) in totaal zo'n 1870 kilo zwerfvuil opgeruimd en bij de gem