In de volledige maand november zal slechts één van de zeven Belgische kernreactoren operationeel zijn. Uitbater Engie Electrabel belooft dat tegen e