ELBURG - De Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust gaat donderdag met een beleidsplan over weidevogels langs de randmeren naar de gemeente Elburg. Het boekwerk wordt overhandigd aan onder meer beleidsmedewerker Simone Kiewiet.

In het Weidevogelplan Randmeerkust omschrijven de vrijwilligers welke maatregelen nodig zijn om de weidevogel het beste tot z'n recht te laten komen. Zo zouden solitaire bomen en struiken zoveel mogelijk gekapt moeten worden, iets waar Elburg en Oldebroek volgens het plan welwillend tegenover staan.

Ook zou er tijdens het broedseizoen extra aandacht moeten zijn voor het afschieten van kraaien. Daarnaast zijn volgens de vrijwilligers nog lang niet alle boeren op de hoogte van maatregelen voor weidevogelbeheer.

Doel is om in 2020 te komen tot minimaal 1800 geregistreerde nesten van weidevogels in het gebied dat strekt van Noordeinde tot Nunspeet. Ook streeft de werkgroep naar een verlies van maximaal vijf procent door landbouwwerkzaamheden en maximaal vijftien procent door predatie. Door solitaire bomen te kappen hebben roofvogels minder kans. Ook ooievaarsnesten zijn de werkgroep een doorn in het oog. Tot slot hopen ze in 2020 minimaal 35 vrijwilligers te hebben, die voornamelijk worden ingezet om nesten op te sporen en te beschermen.