Is de dijk tussen Zwolle en Wijhe straks de eerste waar energie in wordt opgewekt en opgeslagen? De provincie, het waterschap en de gemeenten. Ze vinden het allemaal een goed plan, maar toch gebeurt er nog niets.

Om de dijk te verstevigen wordt deze al in 2023 onder handen genomen. Volgens CDA-raadslid Elleke Steenbergen uit Olst is dat hét uitgelezen moment om ook accu's in de waterkering te plaatsen.

"Onlangs kregen we als gemeenteraad een uitleg over de komende werkzaamheden", vertelt Steenbergen een tikkeltje gepikeerd. "Er is in de plannen geen enkel woord gerept over de opwekking of opslag van energie. Terwijl heel veel van de dingen die ik heb aangedragen al bestaan en gewoon mogelijk zijn."

De provincie, het waterschap en gemeente zijn het erover eens dat de dijk als energiebron gebruiken een goed plan is. Maar hoe kan het dat er nog niets is gebeurd? "Iedereen kaatst de bal door naar een ander", vertelt Steenbergen die bij alle partijen op gesprek is geweest over het innovatieve plan.
Foto