In het Klimaatakkoord is geen rekening gehouden met de toenemende vraag naar airco's.

De vraag naar airco's is vooral sinds de hete zomer van 2018 en de huidige hittegolf sterk gestegen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwt dan ook in haar rapport van mei 2019 dat de groeiende elektriciteitsvraag voor airconditioning een blinde vlek is in het huidige energiedebat. Dit schrijft het Klimaatverbond Nederland op de website.
Energievraag koeltebehoefte niet in beeld bij gemeenten

In april publiceerde Klimaatverbond Nederland de resultaten van een enquête die werd gehouden onder gemeenten. De vraag die centraal stond was in welke mate zij rekening houden met de energievraag die samenhangt met de groeiende koeltebehoefte. Uit de enquête blijkt dat, op een enkele uitzondering na, dit vraagstuk nog onbekend is.

Jan Engels, kwartiermaker koeltebeleid: “In de plannen van overheden voor de energietransitie ligt de focus grotendeels op warmte en warmtenetten. Een warmtenet zorgt er inderdaad voor dat een wijk van het gas af kan, maar geeft geen antwoord op de groeiende koeltevraag”.

Ook in het recentelijk vastgesteld Klimaatakkoord is geen uitwerking opgenomen van dit thema. Aangezien dit akkoord richtinggevend is voor het beleid van provincies en gemeenten, vergroot dit het belang om ook op Rijksniveau aandacht te hebben voor dit thema.

Klimaatverbond Nederland pleit daarom voor een aanpak waarbij de warmte- en de koeltevoorziening in samenhang ontwikkeld worden. Beide thema’s hebben directe en grote impact op energiegebruik, ontwerp, techniek, gedrag en gezondheid. “Als de koeltevoorziening geen onderdeel is van de energiestrategie kan dit leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen die later tegen hoge kosten hersteld moeten worden”, voorziet Engels.