Een Russische priester is voor een jaar geschorst na een hardhandig doopritueel. Afgelopen weekend ging hij bij het dopen van een 1-jarig kind ging zo ruw te werk, dat de moeder aangifte heeft gedaan. De jongen huilde al voordat hij door de priester werd gepakt, zo is te zien op een video. Toen de priester hem probeerde onder te dompelen in de doopvont, stribbelde hij meerdere malen hard tegen.

De priester zette verschillende keren druk op het hoofd van het kind, dat voortdurend bleef huilen. De moeder probeerde op een gegeven moment tussenbeide te komen, maar de priester keerde zijn rug naar haar toe en hield het kind bij haar weg.

Een staatsgezinde televisiezender, Channel 5, meldt dat de jongen "bijna werd gedood" door de man. Ook zou hij blauwe plekken hebben opgelopen.

Het bisdom van Gatsjina heeft officieel excuses aangeboden aan de vrouw. De bisschop schrijft te hopen dat "het incident geen obstakel zal zijn in het spirituele leven van het kind en zijn familie".

Volgens de 'dader' viel het allemaal wel mee. Hij zegt dat de moeder simpelweg niet op de hoogte was gebracht van het doopritueel. Daarbij hoort dat het hoofd van een kind drie keer wordt ondergedompeld, zoals hij probeerde te doen.

Er wordt vaker gehuild bij het doopritueel, zegt de priester. De moeder reageerde volgens hem "extreem emotioneel".
Filmpje