UTRECHT - Utrechtse studenten die op De Uithof wonen klagen dat ze dagelijks te vroeg worden gewekt. Op het Science Park zijn diverse werkzaamheden gaande, onder andere op het Leuvenplein en bij het gebouw Casa Confetti. De studenten zeggen dat ze tussen 07.00 en 09.00 uur gewekt worden door geluidsoverlast.

Voor de partij Student & Starter is de overlast reden om vragen te stellen aan wethouder Victor Everhardt. De partij wil van hem weten of hij bekend is met de geluidsoverlast en de trillingen van de werkzaamheden. De partij meldt dat de honderden gedupeerde studenten niet weten waar ze moeten klagen.

Everhardt antwoordde dat hij bekend is met de overlast. Ook bij de gemeente zijn meldingen van overlast binnengekomen. Ook gaf hij aan dat er wel degelijk een aanspreekpunt is voor de overlast en een app waar klachten gemeld kunnen worden.

Volgens Everhardt is er bewust gekozen om de werkzaamheden met de meeste geluidsoverlast juist tussen zeven en negen uur te plannen om zo de onderwijsfunctie op De Uithof zo min mogelijk te verstoren. Hij gaf aan dat er geen enkele aanwijzing is dat er bij bouwwerkzaamheden regels worden overtreden.

Student & Starter vindt verder dat de gedupeerde studenten financieel gecompenseerd moeten worden vanwege het vroege opstaan. De wethouder ging daar niet in mee omdat er geen enkele regel wordt overtreden. De overheid heeft dan ook geen enkele mogelijkheid om de veroorzaker van de overlast aan te spreken.