Inwoners van de Zwolse wijk Wipstrik zijn nog steeds blij met de 'zwaaihandjes' die deze zomer zijn gelegd. De initiatiefnemers hebben de buurt ondervraagd en zeggen dat veel buurtbewoners nog steeds enthousiast zijn. Ongeveer driekwart van de buurtbewoners is bewuster geworden van het feit dat zwaaien wat kan betekenen voor een ander.

De zwaaistenen werden in de stoep gelegd om wandelaars eens naar binnen te laten zwaaien. Het is vooral bedoeld om het leven van senioren een stukje fijner te maken.

Het idee voor de steen kwam tot stand toen een van de initiatiefneemsters op bezoek was bij een eenzame vrouw van 90 jaar. "Ik riep toen voor de grap: 'ze zouden zwaaivrijwilligers in het leven moeten roepen. Iemand die een rondje loopt langs het huis.' Zo is het idee een beetje ontstaan en zijn de zwaaisteen bedacht."