Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft na een sommatie van zondag tot nu toe niks meer laten horen over eventuele juridische stappen tegen NH Nieuws over een geluidsfragment vanuit de verkeerstoren. LVNL eiste dat NH Nieuws het fragment van de website haalt, waarin te horen is dat de verkeersleiding op Schiphol vliegtuigen laat landen op een gesloten baan en zelfs dat er een vliegtuig een doorstart moet maken.

LVNL gaf NH Nieuws tot zondagavond 16 februari 23.59 uur, dezelfde dag als de publicatie van het nieuws, om het fragment te verwijderen. Indien de omroep geen gehoor aan de sommatie van LVNL zou geven, moest er rekening worden gehouden met juridische stappen. NH Nieuws heeft via haar advocaat aan LVNL laten weten het fragment niet te verwijderen.

Volgens advocaat Otto Volgenant van Boekx Advocaten, die NH Nieuws in deze zaak vertegenwoordigt, gaat het om openbaar radioverkeer dat ook nog eens publiekelijk te downloaden is via de website www.liveatc.net. Bovendien wijst Volgenant LVNL erop dat zij zich ten onrechte verschuilen achter Europese regelgeving, die niet van toepassing is op media. LVNL beroept zich op regels, waarin zou staan dat voorvallen tussen de verkeerstoren en een vliegtuig vertrouwelijk moeten blijven als er onderzoek wordt gedaan naar een incident.

Volgenant: "LVNL legt die regels verkeerd uit. Ze moeten zélf vertrouwelijk houden wat er in de onderzoeksfase met hen wordt gedeeld. Maar dat geldt niet voor de media en al helemaal niet voor communicatie die nooit vertrouwelijk was, maar juist openbaar is."

Oorverdovend stil
Sinds de sommatie is het oorverdovend stilgebleven bij LVNL. Het enige teken van leven kwam gisteravond toen NH Nieuws aan een woordvoerder de stand van zaken heeft nagevraagd. Volgens hem heeft LVNL kennisgenomen van de reactie van NH Nieuws en zijn ze zich aan het beraden op een eventueel vervolg.

Steunbetuigingen
De publicatie van NH Nieuws, inclusief de openbare communicatie tussen piloten en LVNL, dient een publiek belang. Achter dat standpunt schaart zich een groot aantal bewonersgroepen rondom Schiphol, Tweede Kamerleden, lokale politici, journalisten, andere mediabedrijven en vakbonden. NH Nieuws kreeg na het publiceren overweldigend veel steunbetuigingen uit heel Nederland.

Blunder
Op zaterdag 18 januari 2020 liet Luchtverkeersleiding Nederland gedurende een periode van 25 minuten een reeks vliegtuigen landen op een gesloten Zwanenburgbaan. Pas na het zestiende vliegtuig had de verkeersleiding de blunder door en liet in allerijl een Boeing 737 van Ryanair vlak boven de baan doorstarten. Dat toestel hing op slechts 50 meter boven de Zwanenburgbaan en had bovendien nog geen toestemming om te landen, dat zeer ongebruikelijk is zo laat in de nadering en op zo'n geringe hoogte. LVNL had weliswaar officieel over de ongeoorloofde landingen op haar website gepubliceerd, maar had de daaropvolgende doorstart daarop niet gemeld.

Kamervragen
Ook is er niet gemeld waardoor LVNL en Schiphol steken hebben laten vallen door te vergeten de baan formeel te openen, namelijk toen een Boeing 737 van Transavia een andere landingsbaan bezet hield. De Partij voor de Dieren gaat er Kamervragen over stellen aan luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen. De Partij wil ook van Van Nieuwenhuizen weten wat zij vindt van de poging tot censuur van NH Nieuws door LVNL.

Omdat NH Nieuws van mening is dat het melden en het laten horen van het complete verhaal een maatschappelijk doel dient en onderdeel is van een publiek debat, is er voor gekozen om de berichtgeving, inclusief audiofragment, op onze website en ons YouTubekanaal te plaatsen en dit niet te verwijderen.

NH Nieuws vindt het maatschappelijk en journalistiek belang van dit fragment van hoge waarde. De veiligheidssituatie op Schiphol is een belangrijk onderwerp. Veel omwonenden maken zich al jarenlang zorgen over de groei en de daarbijbehorende veiligheidsrisico's. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwde hier al voor.