Het stukje Schiermonnikoog dat is opgeschoven naar het oosten en op Gronings grondgebied ligt, gaat naar Friesland.

Dat gebeurt op verzoek van de provincie Fryslân die een procedure voor een grenscorrectie wil. Daarmee komt een einde aan de af en toe oplaaiende discussie over de vraag of het ‘wandelende’ Friese eiland straks deel zou moeten uitmaken van de provincie Groningen.

Het voorstel voor de grenscorrectie ligt nog voor de zomer op de bestuurlijke tafels van de provincies Groningen, Friesland en de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland. De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper kan zich prima vinden in de aanpassing. ,,Het is een praktische oplossing.’’

Belangrijke aanleiding om door te pakken is de ramp met de MSC Zoe, waarbij januari vorig jaar 342 zeecontainers te water raakten. Het kustgebied was besmeurd met plastic afval. Gräper: ,,Bij een dergelijke ramp moet duidelijk zijn wie het bevoegd gezag is. Zonder grenscorrectie zijn dat op papier de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland. Dat moet je niet willen. De ramp was een ‘eyeopener’, namelijk dat we er vaart achter moesten zetten.’’

Om Schiermonnikoog formeel het volledige heft in handen te geven, kiezen de vier overheden voor een zo simpel en snel mogelijke procedure. ,,Het is een hele kleine herziening. Een zandplaat van nog geen kilometer.’’

Gräper legde in Provinciale Staten uit dat de situatie te wijten is aan geomorfologische dynamiek in het Waddengebied. Door afkalving en aanslibbing blijft het eiland naar het oosten schuiven.