De Sluisbuurt op het Zeeburgereiland krijgt een ondergrondse afvalinzamelingssysteem. Via buizen gaat het afval naar een plek buiten de wijk, waar vuilniswagens het komen ophalen.

Deze week kreeg een bedrijf uit Finland van de gemeente de opdracht om het systeem aan te leggen en de komende 25 jaar in gebruik te houden. Volgens de gemeente is het systeem flexibel en betrouwbaar.

Geen zware vuilniswagens
In verschillende appartementencomplexen staan straks 'inwerpopeningen', waar bewoners hun afval in kwijt kunnen. Dat gaat daarna in buizen naar een centraal punt. 'Hierdoor rijden er geen zware vuilniswagens door de wijk en sparen we openbare ruimte uit, doordat afvalcontainers op straat niet nodig zijn', laat de gemeente weten.

Bewoners moeten het afval straks scheiden. Het gaat om restafval, GFE (groente, fruit en etensresten), OPK (oud-papier en karton) en PMD (plastic, metalen en drinkpakken). Mocht er in de toekomst besloten worden om afval op andere manieren te scheiden, dan kan het systeem daarop aangepast worden.

2023
De Sluisbuurt ligt op de westelijke punt van het Zeeburgereiland. De voorbereidingen voor de bouw zijn begonnen en de eerste bewoners worden in 2023 verwacht. De volledige ontwikkeling van de wijk gaat tien tot 15 vijftien jaar duren.

Begin volgend jaar wordt een begin gemaakt met de aanleg van het ondergrondse afvalinzamelingssysteem.