SHANGHAI - In een stad met tien miljoen inwoners gaan jaarlijks ongeveer honderdduizend mensen dood. Aangezien het in China de algemene gewoonte is om doden te begraven, zijn de talrijke kerkhoven allemaal vol. Dat vormt een probleem, want er mogen niet zomaar nieuwe begraafplaatsen bijkomen. De grond rond de stad moet grotendeels beschikbaar blijven voor landbouw. Het komt al voor dat overledenen in een andere stad worden begraven. Het bestuur van Shanghai wil het cremeren bevorderen, door daar een bonus voor beschikbaar te stellen van omgerekend 38 euro op dit moment, dat in de nabije toekomst verhoogd gaat worden naar 195 euro. De as wordt dan boven zee uitgestrooid. De Chinezen houden echter liever vast aan de oude gewoonte om hun doden te begraven.