STICHTSE VECHT - Onaangenaam verrast zijn Anneke en Johan Hofland als ze een paar weken geleden thuiskomen van een rondje fietsen. Bij de groenstrook naast hun garage aan de Maarsseveensevaart in Maarssen zijn werkzaamheden bezig. "Het was een hele commotie: twee sleepwagens, een van onze wagens werd weggesleept, handhavers van de gemeente. Dus wij er naartoe van: wat gebeurt hier?", vertelt Anneke.

De gemeente Stichtse Vecht is bezig met het herinrichten van het stukje groen bij de schuur van het echtpaar Hofland. Er wordt een grondwal gelegd aan de zijkant van de garage zodat de deuren aan die kant nutteloos worden. Johan: "Ik kan er niet meer uit met mijn oldtimers, dit is mijn nieuwe uitrit."

Strijd
De plaatsing van de grondwal is de voorlopige uitkomst van een strijd die al jaren woedt tussen de gemeente en het echtpaar Hofland. Wat is er aan de hand? Johan en zijn vrouw Anneke willen in 2000 een strook grond naast hun garage kopen zodat ze er daar met hun auto's en graafmachine uit kunnen.

Aanvankelijk biedt de projectontwikkelaar de grond aan het echtpaar aan voor 17.000 euro. De gemeente gaat daarmee akkoord, zegt het echtpaar, maar claimt de grond opeens zelf omdat het om 'restgroen' zou gaan.

Terwijl de grond nog niet aan de gemeente is overgedragen, vraagt de gemeente 40.000 euro voor hetzelfde stukje grond en daar gaat de familie Hofland niet mee akkoord. Johan: "Dat is twee keer zoveel als de taxatiewaarde. Dus, ja, ik vind het wel leuk, maar ik laat me niet bedonderen."

Wat volgt is een jarenlange strijd van het echtpaar Hofland om de strook in handen te krijgen. Daarbij hebben ze het gevoel dat de gemeente niet eerlijk is en het stuk grond eigenlijk niet wil verkopen. Anneke: "Ze zijn niet oprecht geweest en hebben ons gewoon heel lang aan het lijntje gehouden." Johan: "We voelen ons gewoon belazerd."

Excuses
In 2017 biedt de gemeente excuses aan. De communicatie is niet goed verlopen. "We hebben in de correspondentie over de verkoop van de grond onvoldoende actief met u geprobeerd tot overeenstemming te komen. De gewijzigde visie over de verkoop van de grond en de wijze waarop de prijs is vastgesteld had beter en duidelijker met u gecommuniceerd moeten worden", schrijft de gemeente in een brief aan het echtpaar.

Maar dat er sprake zou zijn van kwade opzet of dat de verkoop bewust zou worden tegenhouden ontkent de gemeente bij monde van wethouder Jeroen Willem Klomps. "We moeten als gemeente een marktconforme prijs hanteren, maar die vonden ze te hoog. Daarmee was het niet klaar. Er zijn de afgelopen jaren heel veel gesprekken gevoerd met de familie Hofland, maar over de verkoop zijn we het niet eens geworden."

Het echtpaar Hofland ziet dat anders. Er is volgens hen, ondanks veel verzoeken, jarenlang geweigerd te praten. Anneke: "In de excuusbrief staat ook dat de toenmalige wethouder Van Vossen zich gaat inzetten om de koop rond te krijgen. Wij hebben inmiddels de overdrachtsakte van december 2016 opgevraagd en daarin blijkt een aanbiedingsplicht te zijn opgenomen voor verkoop van deze grond aan derden, nota bene zelfs voor de grond onder onze loodsmuur. Ze hebben ons dus al die tijd aan het lijntje gehouden, want ze kónden het niet verkopen aan ons."

Burgertje pesten
De gemeente beslist in 2017 dat de grond openbaar groen moet worden. Een paar weken geleden wordt de boel heringericht. En komt het dus tot een confrontatie met de familie Hofland die de gemeente beticht van 'burgertje pesten'. Anneke: "Waarom moet die wal nu op deze plek liggen? Ik begrijp het ecologische voordeel daarvan niet."

Klomps: "Wij hebben aangeboden die wal dik drie meter verderop te leggen, maar als we dat doen dan mogen zij over onze grond. Alleen moet er dan wel een overeenkomst worden gesloten. En dat weigerde de familie Hofland. En dan moet die wal op de originele plek, want zonder overeenkomst kunnen we niet een stuk grond aan hen in gebruik geven."

Om tafel
Het echtpaar Hofland neemt daar geen genoegen mee, want er lag al enige jaren een grondwal langs de Neerdijck en niet langs hun loods. Anneke en Johan willen hun garagedeuren weer kunnen gebruiken. Anneke spreekt daarom deze week in de gemeenteraad in om haar zaak nog maar eens onder de aandacht te brengen. "Als de gemeente nu niet met ons om tafel gaat om een oplossing te krijgen dan gaat dit probleem generaties duren. Dit leidt nergens toe."

Klomps: "Ik wil best met de familie Hofland om tafel gaan. Maar dan wil ik wel vooraf weten wat we willen bereiken. En als we iets willen bereiken dat al gepasseerd is, wat niet meer teruggedraaid kan worden, dan heeft een gesprek geen nut. Maar uiteraard wil ik met ze in gesprek."