Wies Kreukniet is door grappenmakers gekreukt. Onbekenden hebben het straatnaambord van de Wies Kreukniethage in Emmeloord verbogen, de paal geknakt en later is de straatnaam met behulp van wat tape gewijzigd in de 'Wies Kreukwelhage'.

Op het gemeentehuis kunnen ze er niet om lachen. Volgens een woordvoerder is het vernieling van gemeentelijk eigendom en als de dader bekend wordt, nemen ze maatregelen. Intussen is er een nieuw bord voor de Wies Kreukniethage besteld. Dat zal binnenkort geplaatst worden. Dinsdag is er een nieuwe paal geplaatst.

Wies Kreukniet woonde in Emmeloord en heeft als amateurarcheoloog tientallen archeologische vindplaatsen in Noordoostpolder ontdekt. Zij overleed in 2017.