Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vervolgt een voormalig Officier van Justitie voor verduistering en valsheid in geschrifte. Hij zou als secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), waar hij van 2010 tot 2016 actief was, grote geldbedragen van de organisatie in eigen zak hebben gestoken. Volgens NRC Handelsblad gaat het om Derk K. Volgens justitiële bronnen gaat het om een bedrag van zo’n 90.000 euro dat de man voor eigen plezier zou hebben besteed. Hij zette onder meer tijdens dienstreizen naar Oost-Europa de bloemetjes buiten en betaalde dit met een creditcard van de aanklagersvereniging en met contant geld dat leden hadden afgedragen als contributie.

De zaak kwam in 2017 aan het licht na een melding van de IAP, een internationale organisatie waarin aanklagers zijn verenigd. De IAP had aanwijzingen dat er geld verdwenen was en dat de secretaris-generaal als beheerder van de financiën daarbij betrokken was. Het leidde tot een strafrechtelijk vooronderzoek door het Functioneel Parket (FP).

De Hoge Raad bepaalde medio 2018 dat de rechtbank Oost-Brabant de zaak tegen de zaak in behandeling neemt, mocht het OM tot vervolging overgaan. Het onderzoek werd begin 2020 door het FP overgedragen aan het arrondissementsparket Oost-Brabant. In het onderzoek zijn verschillende betrokkenen gehoord, onder wie de inmiddels ontslagen medewerker. Na verder onderzoek heeft het OM besloten om de man te vervolgen. Hij zou een bedrag van vele duizenden euro’s hebben verduisterd en bepaalde financiële posten in de administratie hebben gewijzigd.

Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog onbekend.