De gouverneur van de Amerikaanse staat Utah heeft op Twitter een vlammende brief gedeeld, waarin een ‘bezorgde’ burger zich richt tot de politicus: «Jouw familienaam verwijst naar een penis. (…) De beschaafde mensen in Utah pikken dit niet. Verander je familienaam, of we zullen met duizenden protesteren.»

De gouverneur van Utah is drager van een familienaam die in de Engelstalige volksmond (fonetisch) naar mannelijke geslachtsorganen – meervoud – verwijst: Spencer Cox. Een boze inwoner van Utah was niet opgezet met de ‘obscene’ naam van zijn gouverneur, en schreef Cox een brief. Die laatste deelde de opmerkelijke ‘eis’ van de auteur op Twitter: «Ik weet niet of je dit beseft», opent de brief, «maar als mensen jouw naam uitspreken, klinkt het als het woord voor penis. Het is obsceen! Wij, beschaafde mensen in Utah, pikken dit niet. De eerzame Republikeinse Partij pikt dit niet. En het belangrijkste: ik pik dit niet.»

«Omdat je het vertikt om je onfatsoenlijke en obscene familienaam te veranderen, zullen ikzelf en duizenden andere inwoners van Utah een zitprotest houden, totdat je je verderfelijke familienaam gewijzigd hebt naar iets minder aanstootgevends. Dit is een sociale onrechtvaardigheid; een minimum aan menselijk fatsoen zal ons niet ontzegd worden!»

De auteur dreigt dat, mocht de protestactie niets uithalen, «er stappen ondernomen zullen worden om jou uit je ambt te ontzetten omwille van je smerige familienaam». De brief sluit af met «THIS IS THE GREAT STATE OF UTAH! We tolereren niet dat grappen vrij woekeren in onze openbare instellingen.»

Cox voorzag zijn tweet van laconiek commentaar: «Dankbaar voor de kritiek en constructieve feedback die ik ontvang van kiezers, die eisen om *checkt bericht* mijn naam te veranderen?»